ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590026
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  590026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีสุทธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsrisutaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกำพร้า
ตำบล :
  บางหญ้าแพรก
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034435494
โทรสาร :
  034840668
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  sstr_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพันท้ายนรสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหญ้าแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 12:33:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีสุทธารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน