ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590027
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  590027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหกรณ์นิคมเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAHAKORNNIKOMKLUE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสหกรณ์
ตำบล :
  โคกขาม
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034-869733
โทรสาร :
  034-869733
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤศจิกายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15:22:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ


นางเกศมณี แสงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน