ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590043
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  590043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกตุมดีศรีวราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkeatumdeesriwararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกตุม
ตำบล :
  บางโทรัด
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034839039
โทรสาร :
  034845530
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  keatum-2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บัณฑูรสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางโทรัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:17:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม


นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน