ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590044
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  590044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkalong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกาหลง
ตำบล :
  กาหลง
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034851128
โทรสาร :
  034851128
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  watkhalongschool59@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บัณฑูรสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 14:13:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )


นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน