ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590048
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  590048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปัจจันตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Patchantaram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน
ตำบล :
  นาโคก
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  034700056
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2489
อีเมล์ :
  Patchantaram School@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บัณฑูรสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม


นางจุไรรัตน์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน