ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590064
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  590064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tasao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าเสา
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  กระทุ่มแบน
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74110
โทรศัพท์ :
  034471001
โทรสาร :
  034471001
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาท่าจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:01:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)


นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน