ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590071
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  590071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุวรรณรัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsuwanruttanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแคราย
ตำบล :
  แคราย
อำเภอ :
  กระทุ่มแบน
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74110
โทรศัพท์ :
  034476259
โทรสาร :
  034476259
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  sukoonphatgate@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แคราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:52:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม


นายสุคนธ์ พลัดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน