ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590074
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  590074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wataungtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านอ่างทอง
ตำบล :
  บางยาง
อำเภอ :
  กระทุ่มแบน
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74110
โทรศัพท์ :
  034474636
โทรสาร :
  034474636
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  watangtong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตท่าจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)


นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน