ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองนกไข่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590077
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  590077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองนกไข่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongnokkai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองนกไข่
ตำบล :
  หนองนกไข่
อำเภอ :
  กระทุ่มแบน
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74110
โทรศัพท์ :
  034499384
โทรสาร :
  034499701
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองนกไข่


นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนกไข่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน