ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590081
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  590081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  หนองสองห้อง
อำเภอ :
  บ้านแพ้ว
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74120
โทรศัพท์ :
  034481488
โทรสาร :
  034467933
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2471
อีเมล์ :
  bandonphai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหลักห้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:10:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน