ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโรงเข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590087
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  590087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโรงเข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRONGKHE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโรงเข้
ตำบล :
  โรงเข้
อำเภอ :
  บ้านแพ้ว
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74120
โทรศัพท์ :
  034710723
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  brkschool@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหลักห้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13:35:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโรงเข้


นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงเข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน