ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590095
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  590095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadyokkrabat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านยกกระบัตร
ตำบล :
  ยกกระบัตร
อำเภอ :
  บ้านแพ้ว
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74120
โทรศัพท์ :
  034855054
โทรสาร :
  034855063
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/01/2482
อีเมล์ :
  ybschool2482@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหลักห้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13:50:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)


นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน