ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590102
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  590102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจ็ดริ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATJEDRIEW SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเจ็ดริ้ว
ตำบล :
  เจ็ดริ้ว
อำเภอ :
  บ้านแพ้ว
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74120
โทรศัพท์ :
  034853104
โทรสาร :
  034853104
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  jr_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เจ็ดริ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07:43:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว


นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน