ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุศลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590117
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  590117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุศลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUSOLWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางยาง
ตำบล :
  บางยาง
อำเภอ :
  กระทุ่มแบน
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74110
โทรศัพท์ :
  034866088
โทรสาร :
  034866088
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 12:48:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุศลวิทยา


นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน