ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590120
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  590120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หลักสองส่งเสริมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laksongsongsermwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน80
ตำบล :
  หลักสอง
อำเภอ :
  บ้านแพ้ว
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74120
โทรศัพท์ :
  034110792
โทรสาร :
  034110792
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  admin@lak2.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลักสอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  94.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:06:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา


นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน