ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590121
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  590121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlaksipipatratupatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหลักสี่
ตำบล :
  ยกกระบัตร
อำเภอ :
  บ้านแพ้ว
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74120
โทรศัพท์ :
  034481459
โทรสาร :
  034481138
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์


นางสาววรรณา ปุจฉาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน