ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580004
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  580004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangbor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางบ่อ
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75000
โทรศัพท์ :
  0 3476 9954
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  banbangborschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชายทะเล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:56:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางบ่อ


นายไพศาล น้อยสุพรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน