ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580012
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  580012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthamsatitvararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางขันแตก
ตำบล :
  บางขันแตก
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75000
โทรศัพท์ :
  034765767
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิ.ย. 2465
อีเมล์ :
  thamsatit2@hotmail.com.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางขันแตก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขันแตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)


นายอุดม อรุณราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน