ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580033
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  580033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHONGLOM (THAMMACHOT)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลมทวน
ตำบล :
  บ้านปรก
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75000
โทรศัพท์ :
  0 3471 8435
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลมทวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านปรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:34:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)


นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน