ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580034
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  580034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdaodong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดาวโด่ง
ตำบล :
  คลองเขิน
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75000
โทรศัพท์ :
  0 34771912
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  daodong_ssk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลมทวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเขิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:59:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)


นางนัคสวรรย์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน