ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580035
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  580035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattayhad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท้ายหาด
ตำบล :
  ท้ายหาด
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75000
โทรศัพท์ :
  0 3476 7292
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  wattayhad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางขันแตก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายหาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)


นางนภาพร ภูผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน