ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580039
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  580039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watketkaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโรงหีบ
ตำบล :
  โรงหีบ
อำเภอ :
  บางคนที
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75120
โทรศัพท์ :
  0 3471 2818
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางคนที
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โรงหีบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:19:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)


นางสุภาภร กอบัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน