ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580040
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  580040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANCHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางพรม
ตำบล :
  บางพรม
อำเภอ :
  บางคนที
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75120
โทรศัพท์ :
  0 3476 1770
โทรสาร :
  034761770
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  kanchan@sskedarea.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางคนที
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพรม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 05:32:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)


นางกาญจนา อาทยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน