ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580047
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  580047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattrijindawattanaram school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านค่าย
ตำบล :
  บางกุ้ง
อำเภอ :
  บางคนที
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75120
โทรศัพท์ :
  0 3470 2820
โทรสาร :
  037-702820
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  --2471
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางคนที
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)


นายศุภกิจ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน