ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580053
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  580053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPRAMOT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านปราโมทย์
ตำบล :
  บ้านปราโมทย์
อำเภอ :
  บางคนที
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75120
โทรศัพท์ :
  0 3476 8282
โทรสาร :
  03476828
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2490
อีเมล์ :
  watpramoteschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางคนที
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางสะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11:32:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)


ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน