ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580064
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  580064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkaoyisan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเขายี่สาร
ตำบล :
  ยี่สาร
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 3476 3137
โทรสาร :
  0 3476 3137
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  kaoyisan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปลายคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยี่สาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:57:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)


นายเดชา บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน