ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580070
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  580070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadamornwadee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านอมรวดี
ตำบล :
  ปลายโพงพาง
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  034732706
โทรสาร :
  034732706
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลายโพงพาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:24:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)


นางอนงค์ อรุณราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน