ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580075
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  580075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DIPANGKORNWITTAYAPAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางกระรี้
ตำบล :
  วัดประดู่
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 3473 5270
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  watpradoo@sskedarea.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มประดู่แดงแควอ้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:16:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน