ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580078
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  580078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongsomboon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเฉลิมพระเกียรติ
ตำบล :
  แพรกหนามแดง
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 3477 2034
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย. 2498
อีเมล์ :
  banklongsomboonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประดู่แดง-แควอ้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพรกหนามแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 01:27:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์


นายจักรเพชร เทียนไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน