ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580083
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  580083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sathuchanaram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน
ตำบล :
  บางแค
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 3477 2609
โทรสาร :
  034-77260
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  sathu_school@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อัมพวา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:17:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)


นายดำรงศักดิ์ ชื่นจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน