ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580093
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  580093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangnanglee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางนางลี่
ตำบล :
  บางนางลี่
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 34772539
โทรสาร :
  0 34772539
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พ.ค. 2519
อีเมล์ :
  banbangnanglee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อัมพวา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางนางลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:08:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)


นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน