ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580094
รหัส Smis 8 หลัก :
  75010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  580094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watprogsuthammaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบางแค
ตำบล :
  บางแค
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 3477 2613
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อัมพวา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 05:52:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)


นางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน