ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580103
รหัส Smis 8 หลัก :
  75012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  580103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพสุวรรณชาญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thepsuwanchanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคลองมะขวิด
ตำบล :
  ท่าคา
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 34753733
โทรสาร :
  034753734
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษพาคม 2517
อีเมล์ :
  thepsuwanvitaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:50:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน