ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370026
รหัส Smis 8 หลัก :
  76010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  370026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnaprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาพรม
ตำบล :
  นาพันสาม
อำเภอ :
  เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76000
โทรศัพท์ :
  032-598179
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01102464
อีเมล์ :
  watnaprom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาพันสาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)


นายจำลอง นุ่มสวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน