ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370043
รหัส Smis 8 หลัก :
  76010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  370043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkut(chumpracharangsan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางเค็ม
ตำบล :
  บางเค็ม
อำเภอ :
  เขาย้อย
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76140
โทรศัพท์ :
  032-706570
โทรสาร :
  032-706570
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/08/2466
อีเมล์ :
  watgudchum@petburi.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 07:21:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)


นางสาวเยาวภา ป้อมปราณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน