ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370117
รหัส Smis 8 หลัก :
  76020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  370117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khueanphet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเขื่อนเพชร
ตำบล :
  ท่าคอย
อำเภอ :
  ท่ายาง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76130
โทรศัพท์ :
  032784652
โทรสาร :
  032784652
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  nonthi_non@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าคอย-ยางหย่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 19:29:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)


นางรัตนา มณฑลเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน