ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370124
รหัส Smis 8 หลัก :
  76020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  370124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baannongrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองโรง
ตำบล :
  เขากระปุก
อำเภอ :
  ท่ายาง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76130
โทรศัพท์ :
  0-32793-029
โทรสาร :
  0-3279-030
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
อีเมล์ :
  76020039@phetburi2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขากระปุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เขากระปุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:29:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโรง


นายบุตรศรี บุษยาตรัจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน