ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370151
รหัส Smis 8 หลัก :
  76020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  370151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongchok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยลึก
ตำบล :
  ห้วยลึก
อำเภอ :
  บ้านลาด
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76150
โทรศัพท์ :
  0-3249-1961
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/09/2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯสามัคคีพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยลึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)


นายสุเทพ ทองสีไพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน