ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370152
รหัส Smis 8 หลัก :
  76020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  370152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองแก
ตำบล :
  ไร่สะท้อน
อำเภอ :
  บ้านลาด
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76150
โทรศัพท์ :
  0-3249-9415
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  watnongka2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สามัคคีพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่สะท้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)


นายสวิสส์ นกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน