ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370164
รหัส Smis 8 หลัก :
  76020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  370164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแหลมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banleamtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแหลมทอง
ตำบล :
  ไร่โคก
อำเภอ :
  บ้านลาด
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76150
โทรศัพท์ :
  032446630
โทรสาร :
  032446630
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มกราคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไร่โคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13:31:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแหลมทอง


นางวทิชา พรายประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน