ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370166
รหัส Smis 8 หลัก :
  76020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  370166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watjantaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไร่โพธิ์
ตำบล :
  บ้านทาน
อำเภอ :
  บ้านลาด
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76150
โทรศัพท์ :
  0-3258-3257
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2พฤศจิกายน2466
อีเมล์ :
  watjantaram๑๑@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านทาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:05:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)


นางฐาปรัศมิ์ ทัพน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน