ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370185
รหัส Smis 8 หลัก :
  76010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  370185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watparkour
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางตะบูน
ตำบล :
  บางตะบูนออก
อำเภอ :
  บ้านแหลม
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76110
โทรศัพท์ :
  032-489246
โทรสาร :
  032489246
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2462
อีเมล์ :
  pakaow@petburi.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายที่8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตะบูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:35:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน