ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370192
รหัส Smis 8 หลัก :
  76010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  370192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPAKKLONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางครก
ตำบล :
  บางครก
อำเภอ :
  บ้านแหลม
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76110
โทรศัพท์ :
  032-409038
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/02/2466
อีเมล์ :
  watpakklong1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 7 บางครก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางครก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 22:01:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)


นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน