ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370209
รหัส Smis 8 หลัก :
  76010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  370209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองมะไฟ
ตำบล :
  ท่าตะคร้อ
อำเภอ :
  หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76016
โทรศัพท์ :
  032-407112
โทรสาร :
  032-407112
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มกราคม 2516
อีเมล์ :
  bannong.net@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าตะคร้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08:46:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองรี


นายดำรงค์ รอดสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน