ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370218
รหัส Smis 8 หลัก :
  76010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  370218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางน้ำกลัดเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYANGNAMKLADNUEA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยเกษม
ตำบล :
  ยางน้ำกลัดเหนือ
อำเภอ :
  หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76160
โทรศัพท์ :
  032-460122
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  namkladnuea@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางน้ำกลัดใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:51:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ


นางรัฐรพี เชื้อทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน