ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางจานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370249
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  370249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางจานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangchanwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางจาน
ตำบล :
  บางจาน
อำเภอ :
  เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76000
โทรศัพท์ :
  032-770008
โทรสาร :
  032770009
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  bangchan.c @thaimail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 12:22:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางจานวิทยา


นายเฉลิม จำปาวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน