ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370255
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  370255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหญ้าปล้องวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongyaplongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกวัด
ตำบล :
  หนองหญ้าปล้อง
อำเภอ :
  หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76160
โทรศัพท์ :
  032-494350
โทรสาร :
  032494350
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2520
อีเมล์ :
  nongyaplongwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้าปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 18:43:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา


นายประสิทธิ์ มากมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน