ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370258
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  370258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยทรายประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaysaiprachasan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  ห้วยทรายเหนือ
อำเภอ :
  ชะอำ
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76120
โทรศัพท์ :
  0-3279-4239
โทรสาร :
  0-3279-4239
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
อีเมล์ :
  huaysai@hspss.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยทรายเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 02:40:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์


นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน