ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองจอกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370263
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  370263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองจอกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongchokwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองจอก
ตำบล :
  หนองจอก
อำเภอ :
  ท่ายาง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76130
โทรศัพท์ :
  0-3245+2373
โทรสาร :
  032452373
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มี.ค 2520
อีเมล์ :
  nongchokwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองจอกวิทยา


นายสุทธิชัย รีทาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน