ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370269
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  370269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แก่งกระจานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaengkrachan Wittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังจันทร์
ตำบล :
  วังจันทร์
อำเภอ :
  แก่งกระจาน
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76170
โทรศัพท์ :
  0-3242-8393
โทรสาร :
  032465178
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2528
อีเมล์ :
  keangwit2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13 โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:27:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา


นายอภิชาติ ใจกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน